สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม และ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท