ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม เพื่อกำชับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือสนับสนุน และแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน

ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม เพื่อกำชับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือสนับสนุน และแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน