ผลการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 จังหวัดยโสธร

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ระดับจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. –  2 ธ.ค. 2561   ณ สนามโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สนามกีฬากลางสวนพญาแถน สนามองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ สนามโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรฯ สนามโรงเรียนบ้านตาดทอง สนามโรงเรียนบ้านสำราญ และสนามโรงเรียนศรีธรรมวิทยา  เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการแข่งขันกีฬา 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล คีตะมวยไทย  และวิ่ง 31 ขา สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

  1. กีฬาฟุตบอลชาย

– รุ่นอายุ 12 ปี            ได้แก่   โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรฯ             สังกัด  เทศบาลเมืองยโสธร

– รุ่นอายุ 15 ปี            ได้แก่    โรงเรียนยโสธรพิทยาคม                      สังกัด  สพม. เขต 28

– รุ่นอายุ 18 ปี            ได้แก่    โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรฯ            สังกัด  เทศบาลเมืองยโสธร

  1. กีฬาฟุตซอลชาย

– รุ่นอายุ 12 ปี            ได้แก่   โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา            สังกัด  เทศบาลเมืองยโสธร

– รุ่นอายุ 15 ปี            ได้แก่    โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา               สังกัด  สพม. เขต 28

– รุ่นอายุ 18 ปี            ได้แก่    โรงเรียนทรายมูลวิทยา                       สังกัด  สพม. เขต 28

  1. กีฬาวอลเลย์บอลชาย

– รุ่นอายุ 12 ปี            ได้แก่   โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด            สังกัด  สพป. ยโสธร เขต 2

– รุ่นอายุ 15 ปี            ได้แก่    โรงเรียนป่าติ้ววิทยา                          สังกัด  สพม. เขต 28

– รุ่นอายุ 18 ปี            ได้แก่    โรงเรียนศรีธรรมวิทยา                        สังกัด  สช.

  1. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง

– รุ่นอายุ 12 ปี            ได้แก่   โรงเรียนบ้านทรายมูลฯ                        สังกัด  สพป. ยโสธร เขต 2

– รุ่นอายุ 15 ปี            ได้แก่    โรงเรียนทรายมูลวิทยา                       สังกัด  สพม. เขต 28

– รุ่นอายุ 18 ปี            ได้แก่    โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม                       สังกัด  สพม. เขต 28

  1. กีฬาบาสเกตบอลชาย

– รุ่นอายุ 12 ปี            ได้แก่   โรงเรียนบ้านส้มผ่อ                             สังกัด  สพป. ยโสธร เขต 2

– รุ่นอายุ 15 ปี            ได้แก่    โรงเรียนยโสธรพิทยาคม                      สังกัด  สพม. เขต 28

– รุ่นอายุ 18 ปี            ได้แก่    โรงเรียนยโสธรพิทยาคม                      สังกัด  สพม. เขต 28

  1. กีฬาบาสเกตบอลหญิง

– รุ่นอายุ 12 ปี            ได้แก่   โรงเรียนบ้านส้มผ่อ                            สังกัด  สพป. ยโสธร เขต 2

– รุ่นอายุ 15 ปี            ได้แก่    โรงเรียนศรีธรรมวิทยา                        สังกัด  สช.

– รุ่นอายุ 18 ปี            ได้แก่    โรงเรียนเลิงนกทา                            สังกัด  สพม. เขต 28

  1. กีฬาเซปักตะกร้อชาย

– รุ่นอายุ 12 ปี            ได้แก่   โรงเรียนบ้านบัวขาว                           สังกัด  สพป. ยโสธร เขต 1

– รุ่นอายุ 15 ปี            ได้แก่    โรงเรียนกู่จานวิทยาคม                       สังกัด  สพม. เขต 28

– รุ่นอายุ 18 ปี            ได้แก่    โรงเรียนศรีธรรมวิทยา                        สังกัด  สช.

  1. กีฬาเซปักตะกร้อหญิง

– รุ่นอายุ 12 ปี            ได้แก่   โรงเรียนบ้านดงยาง                            สังกัด  สพป. ยโสธร เขต 1

– รุ่นอายุ 15 ปี            ได้แก่    โรงเรียนศรีธรรมวิทยา                        สังกัด  สช.

– รุ่นอายุ 18 ปี            ได้แก่    โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม                สังกัด  สพม. เขต 28

  1. กีฬาคีตะมวยไทย

– รุ่นอายุ 12 ปี            ได้แก่    โรงเรียนประชาสงค์เคราะห์                  สังกัด  สพป. ยโสธร เขต 1

– รุ่นอายุ 15 ปี            ได้แก่    โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม                       สังกัด  สพม. เขต 28

– รุ่นอายุ 18 ปี            ได้แก่    โรงเรียนเลิงนกทา                            สังกัด  สพม. เขต 28

  1. กีฬาวิ่ง 31  ขา

–  รุ่นอายุ 12 ปี           ได้แก่    โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย                         สังกัด  สพป. ยโสธร เขต 1

ทีมชนะเลิศอันดับ 1  ทุกรายการได้เป็นตัวแทนของจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา”สพฐ.เกมส์” ปี 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – 2 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม