สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระเสริม สพป.หนองคาย เขต 1 ตามเป้าหมายของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 คือ “การลูกเสือเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีที่สังคมยอมรับ”และเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยปลูกฝังความมีวินัย ให้มีจิตสำนึกเสียสละเพื่อส่วนรวม สำหรับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ได้แก่คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวนทั้งหมด 23 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด