สพม.28 นิเทศ ติตตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม 28 และคณะศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติตตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) รวมถึงการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

คณะที่ 1 สหวิทยาเขตปราสาทหิน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา โรงเรียนกำแพง โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม และโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลภิเษก

คณะที่ 2 สหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร โรงเรียนบึงบูรพ์ และโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์