++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน นายมงคล นายวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ++

<<<<วันศุกร์ ที่ 29  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานเพื่อการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  รายนายมงคล  นายวัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเดช พรรณบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมิน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ปรุเชษฐ์  มธุรส // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน