แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดนของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)

ด้วย สพฐ.แจ้งเตือนให้สถานศึกษาเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)รายละเอียดดังนี้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)