สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีเนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง และให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในวันนี้มี รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือ เนตรนารี  ทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์