สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และนายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะเป็นตัวแทนนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.เบ็ญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 วางหรีดเคารพศพอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา ณ วัดศาลา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สวดพระอภิธรรมเวลา 19.30 น.ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2563 ฌาปนกิจศพในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00น.ประชุมเพลิง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ