สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท นำข้าราชการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน ปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยนาท โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้แก่ นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ได้ให้โอวาท ในเรื่องปฏิญญาเขตสุจริต และการป้องกันตัวจากไวรัสโควิค – 19 พร้อมกล่าวขอบคุณ บุคลากร สพป.ชัยนาท ทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรม ของ สพป.ชัยนาท ในเดือนที่ผ่านมา