ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน (โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างรอบด้าน)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน (โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างรอบด้าน) พร้อมด้วยคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน มอบทุนการศึกษา        เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม      โรงเรียนวัดวังกลม โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย โรงเรียนบ้านหนองนนทรี โรงเรียน ตชด.บ้านท่าข้าม โรงเรียนทัศนาวลัย