สพม.28 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสิ่งแวดล้อม (อีโคสคูล) ณ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสิ่งแวดล้อม (อีโคสคูล) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.28