สพป.ปัตตานี เขต 1 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

(วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.) นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 ผู้อำนวยการ กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1