ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหาร บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้กับนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพจำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอปางศิลาทอง จำนวน 19 โรงเรียน 38 ถุง 2.อำเภอคลองลาน จำนวน 34 โรงเรียน 68 ถุง 3.อำเภอทรายทองวัฒนา จำนวน 12 โรงเรียน 24 ถุง 4.อำเภอบึงสามัคคี (ทุ่งสนุ่น) จำนวน 16 โรงเรียน 32 ถุง 5.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 61 โรงเรียน 122 ถุง 6.อำเภอคลองขลุง จำนวน 42 โรงเรียน 84 ถุง รวมถุงยังชีพทั้งหมด 368 ถุงและ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 368 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,000.- บาท ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.กำแพงเพชร เขต 2