สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน  5  อัตรา

สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน  5  อัตรา   

////วันที่  1  มิถุนายน  2563   ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน  5 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2  อัตรา และวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา   โดยปฏิบัติตามหลัก Social distancing ในการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู มีเป้าหมายในการทำงาน ยึดนักเรียนเป็นหลักในการทำงาน  โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน    มีความซื่อสัตย์ สุจริต   ยึดหลักการทำงานตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป และเป็นคนที่มีจิตอาสา