ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

 

 

4 มิ.ย.63  นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1นำโดย นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วย นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม น.ส.ปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ น.ส.มนัญญา งามทรง เพื่อมาตรวจราชการ ติดตาม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 โดยเสนอขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ผลการสำรวจ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63  และสอบถามให้คำแนะนำ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมลงพื้นที่บ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหิน เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคและพบปะให้กำลังใจนักเรียน ผู้ปกครอง ในโอกาสนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับยังชีพในยุคCOVID-19