ผอ.สพป.สร. 1 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และชุมชน จ.สุรินทร์

วันที่  26  พฤศจิกายน  2561  ณ  ห้องลุมพินีแกรนด์  สวนป่ารีสอร์ท  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีความร่วมมือการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และชุมชน จ.สุรินทร์  เป้าหมาย  เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  โดย  นายนิวัติ  น้อยผาง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี