สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งนับเป็นวโรกาสมงคลอย่างยิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดทุกกลุ่มภารกิจ ได้มารวมกันจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณโดยรอบอาคาร 1 และบริเวณโดยรอบอาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1