เลขาธิการ กพฐ. เปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคเหนือ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคเหนือ โดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความประทับใจของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำนโยบายการกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยจัดทำหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะการออกกำลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไป และดำเนินการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคเหนือ เพื่อให้นักเรียนจำนวน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกายิอารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนทุกสังกัด แข่งขันกีฬา 7 ประเภท ประกอบด้วย 1.ฟุตบอลชาย 2.วอลเลย์บอลชาย-หญิง 3.เซปักตะกร้อชาย-หญิง 4.ฟุตบอลชาย 5.บาสเกตบอลชาย-หญิง 6. คีตะมวย 7.ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี

ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน“สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคเหนือ โดยเขตพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 กำหนดแข่งขันกีฬาตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และสนามกีฬาของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8,000 คน ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาจำนวน 1,428 คน คณะกรรมการตัดสินจากสมาคมกีฬาของแต่ละประเภท จำนวน 175 คน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการกีฬาสู่ระบบการศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะการออกกำลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้สนามกีฬาของโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกและเล่นกีฬา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ให้ความร่วมมือเป็นสนามกีฬาจำนวน 30,148 แห่ง พร้อมการสนับสนุนอุปกรณ์ ทั้งนี้มีโค้ดจิตอาสา จำนวน 70,000 คน เพื่อให้บริการกิจกรรมการออกกำลังกายตามกีฬาแต่ละประเภทที่ชื่นชอบ ตามความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ 2 ทีมโดยจัดการแข่งขันใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ภาคใต้ ที่จังหวัดกระบี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม ภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ชายแดน ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายนถึง 9 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะจัดการแข่งขันระดับชาติรอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10 ถึง 15 ธันวาคม 2561 และจะจัดการแข่งขันระดับชาติรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ