เยาวชนคนเก่ง สพม.33 (สุรินทร์)

นายศิกษก พงสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม.33 (สุรินทร์) เป็น 1 ใน 1,000 คน ทั่วประเทศ ที่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นำเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรับมอบนโยบายการพัฒนา การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถือเป็นโอกาสที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายศิกษก พงสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังแกนนำเด็กและเยาวชนมุ่งสู่การเป็นแกนนำจิตอาสาในชุมชนป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น” โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน” ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศิกษก พงสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสังขะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และมติสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบรายงานประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและคู่มือการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ให้กับท่านนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สภานักเรียน โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก https://www.facebook.com/SCtakongwit/