พิธีรับมอบอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563   ดร.เจริญ   ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง  2 ชั้น  4 ห้องเรียน โดยบริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด(สำนักงานใหญ่)  หรือบริษัทกระทิงแดง ซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น   5,000,000 บาท  ให้กับโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองทุ่ม   อ.วาริชภูมิ   จ.สกลนคร และแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมอาคารเรียนฯ .พร้อมนี้ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้…ชุลีพร/ข่าว

ชุลีพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2