ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการประเมินความพร้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 6 เดือน (22 พฤษภาคม 2561 – 22 พฤศจิกายน 2561) รอบสอง

วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 คณะกรรมการประเมินความพร้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 6 เดือน (22 พฤษภาคม 2561 – 22  พฤศจิกายน 2561) รอบสอง ของนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 1 ณ ห้องประชุมชบาเงิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1