ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นักเรียนประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านพักอาศัย

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  มอบหมายให้ทีมศูนย์ ฉก.ชน.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียน เด็กชายวงศกร  ผิวอ่อน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านพักอาศัย  โดยนำสิ่งของ เครื่องใช้อุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์นักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นการเบื้องต้น