วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 : กิจกรรมนิเทศ ติดตาม เยี่ยมนักเรียนประจำศูนย์การเรียนฯ (ศูนย์ที่ 2- 5) โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3

         ภารกิจของคณะครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 : การออกนิเทศ ติดตาม เยี่ยมนักเรียน ตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ (ศูนย์ที่ 2-5) เป็นประจำทุกวันศุกร์  เพื่อให้กำลังใจ ดูผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญเช่น การพบปะผู้ปกครองนักเรียนในชุมชน  โดยเน้นให้ครู นักเรียน ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19 ทุกคน  

อัลบั้มกิจกรรมนิเทศ ติดตาม เยี่ยมนักเรียนแต่ละศูนย์การเรียนรู้ วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563
คลิกที่นี่

นายนิพนธ์ มณีรัตน์