ผอ.สพป.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา

สพป.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา  >>> 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท  ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบางไก่เถื่อน ดูการจัดการเรียนการสอนและทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน