โครงการห้องเรียนภาษาจีนในชั้น ม.1 เน้นใช้งานได้จริงในวิชาศิลปะ-พลศึกษา ก่อนขยายครอบคลุมวิชาอื่น

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการห้องเรียนภาษาจีน โดยพัฒนาภาษาจีนสู่การเรียนการสอนครอบคลุมในทุกวิชา ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี โดย รร.พนัสพิทยาคารได้ทำการเริ่มโครงการห้องเรียนภาษาจีนในชั้น ม.1ซึ่งมีการเน้นใช้งานได้จริงในวิชาศิลปะ-พลศึกษา ก่อนขยายครอบคลุมวิชาอื่น

ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน