สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3   พร้อมด้วยนายสมาน เวียงปฏิ รองผอ.สพป.พล.3 นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) โดยใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Teams เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน   จาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก