สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมสอบพนักงานราชการ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร  นายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และครูผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบมีความเรียบร้อย โปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก