โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทำสื่อ VTR การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ VTR : การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์