โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทำสื่อ VTR การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ VTR : การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ VTR : การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านทองอินทร์

โพสต์โดย ข่าว สพป ปข หนึ่ง เมื่อ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020