โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.33 (สุรินทร์) เปิดลานกีฬา ไชยสุริยง ต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.33 (สุรินทร์) เปิดลานกีฬาไชยสุริยง ต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านประชาชนในท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.33 (สุรินทร์) โดยนายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ลานกีฬาสนามไชยสุริยงค์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มี นายอนันต์ อุดมศิลป์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) ร่วมให้การต้อนรับ

จังหวัดสุรินทร์ โดยท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายและรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากกรมพลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการออกกำลังกาย กิจกรรม นันทนาการ ส่งผลให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย การละเล่นพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้สืบต่อไป รวมถึงเพื่อสร้างค่านิยม ทัศนคติ เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีการละเล่นพื้นบ้านไทยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีชนิดกีฬา ดังนี้ วิ่งผลัดสวมกระสอบ วิ่งผลัดขาโถกเถก วิ่งตะขาบ (แข่งเรือบก) ชักเย่อทีมผสม วิ่งเปรี้ยวทีมผสม เดินกะลาทีมผสม ตีล้อ และวิ่งสามขา ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ซึ่ง โรงเรียนศีขรภูมิพสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็น 1 ใน 85 โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ที่ได้เปิดพื้นที่ ลานกีฬาของโรงเรียน ให้ชุมชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส… สุขภาพกายแข็งแรง ตามนโยบายของรัฐบาล และ สพฐ.โดยเริ่ม kick off มาตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา