สพป.สงขลา เขต 3 รับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ บุคลากรทางการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3  ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46 /2561 ณ ห้องประชุม Conference Room สพป.สงขลา เขต 3 ซึ่งส่งสัญญาณจากส่วนกลาง สพฐ. โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติ