สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนมอบอุปกรณ์ป้องกันCOVID-19

วันที่

19 มิถุนายน 2563 นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อมอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในช่วงสถาณการณโควิด 19 ให้แก่นักเรียนโรงเรียน.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านนาพรานและป่าไม้อุทิศ 6 พร้อมแจ้งนโยบายการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ดังนี้
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ และนโยบาย มาตรการ ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ในการบูรณาการ การเยี่ยมบ้านนักเรียน และช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านการเรียน นักเรียนออกกลางคัน ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันช่วงสถาณการณ์โควิด 19
2. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ,อาหารเสริม(นม)ในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน
3. ชี้แจงการดำเนินการ ของโรงเรียนพื้นที่สูงเกี่ยวกับการบริหารโครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง