ทุนการศึกษา Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry:TUAF

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ จังหวัดท้ายเหวียน (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry:TUAF) เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในปีการศึกษา ค.ศ.2020-2021  หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุุนการศึกษา Thai Nguyen University of Ariculture and Forestry (TUAF)