ผอ.สพป.ชัยนาท  เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำสื่อ 60 พรรษา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท  เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดเขาดิน  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561