สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรการกำกับห้องสอบพนักงานราชการ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง พร้อมทั้งจับฉลากเพื่อความโปร่งใส ในการดำเนินการสอบ  ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก