สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดมหกรรมแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการนักเรียน 2561

               วันที่  28  พฤศจิกายน  2561  นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2   ทั้งนี้  นายวัลลภ  ประวัติวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้นนายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ  ศิลปะการแสดง  และทักษะด้านวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายดำเนิน  เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 , นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 , นายวิสูตร เจริญวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 , ดร.สฤษฎิ์  บุตรเนียร ผู้จัดการโรงเรียนในเครือสายมิตร กรุ๊ป เข้าร่วมงานมหกรรมฯในครั้งนี้

                จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน โดยให้เกียรติมอบเกียรติบัตร พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร ซึ่งได้รับชมการแสดงของนักเรียนและเยี่ยมชมนิทรรศการ จากตัวแทนของโรงเรียนในสังกัด ตามลำดับ