สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อ.คำม่วง ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุนทรา หันชัยศรี, ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. 3, นายกิตยากร มังคะรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโจดนาตาล ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่10 กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ พร้อม ร.ท.ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีเปิดฯ ประธานลั่นฆ้องเปิดกีฬาฯ รับการเคารพ ร่วมชมขบวนพาเหรด ของนักเรียน ชมการแสดงภาคสนามของนักเรียน ร่วมทีมแข่งขันฟุตบอลอาวุโส ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กับหัวหน้าส่วนราชการ อ.คำม่วง