ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “เชียงกลางรังสฤษฏ์” ร.ร.เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ.เชียงกลาง จ. น่าน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ.เชียงกลาง จ.น่าน นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและทำบุญอาคารเรียน “เชียงกลางรังสฤษฏ์” ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ในปีงบประมาณ 2560 โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216ล/57-ข ซึ่งพร้อมเปิดใช้งานเพื่อจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561