สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561 ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00-08.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561 ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 4 เรื่อง – งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จัดระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า – การเปิดตัวโครงการ National e-Library ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนรักการอ่าน – โปรเม อารียา จุฑานุภาค นักกอล์ฟไทยมือ 1 ของโลก กวาดรางวัลใหญ่ ปิดท้ายฤดูกาลของ LPGA Tour  ได้ครบทุกรางวัล – ครูไอซ์ ดำเกิง มุ่งธัญญา หรืออัจฉริยะในโลกมือถือ จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นครูภาษาอังกฤษ

2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 5 เรื่อง – สพฐ. ร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก – 26 พ.ย. 2561 พิธีเปิดกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย – 27 พ.ย. 2561 รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี – 27 พ.ย. 2561 รมช.ศธ. ร่วมพิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกายโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ – ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพฐ. กับสถาบันโคเชน ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – การเตรียมตัวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯปีการศึกษา 2561 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม – หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 – ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Recipe (สูตรรู้ เมนูไข่) โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก สพม. 39 หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)