กระบี่ เป็นเจ้าภาพเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2561 มหกรรมกีฬานักเรียนภาคใต้


วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2561) เวลา 14.00 น. ที่อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจาก 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และกระบี่ ใน 7 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง ฟุตซอลชาย บาสเกตบอลชาย-หญิง คีตะมวยไทย

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคใต้ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ ดังนี้ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนบ้านทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ กีฬาเซปักตะกร้อ ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ กีฬาวอลเลย์บอล ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งชายและหญิง แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม กีฬาบาสเก็ตบอล ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 18 ปี ทั้งชายและหญิง แข่งขัน ณ สนามโรงยิมสวนสาธารณธารา อำเภอเมืองกระบี่ กีฬาคีตะมวยไทย และแม่ไม้มวยไทย ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่


นายบำรุง ฤทธิรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการกีฬาสู่ระบบการศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะออกกำลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้สนามกีฬาของโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกและเล่นกีฬา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ให้ความร่วมมือเป็นสนามกีฬา เพื่อเป็นการสริมสร้างสุขภาพนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคี แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างออกกำลังกาย มีพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ โดยได้จัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และได้มอบหมายให้กระบี่เป็นเจ้าภาพในระดับภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ 2 ทีมโดยจัดการแข่งขันใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ภาคใต้ ที่จังหวัดกระบี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม ภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ชายแดน ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะจัดการแข่งขันระดับชาติรอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาใน กทม.และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10- 15 ธันวาคม 2561 และจะจัดการแข่งขันระดับชาติรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. จังหวัดกระบี่