กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสู่วิถีสุจริตชน

28 มิถุนายน 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพม. 28 ทุกกลุ่มงาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสู่วิถีสุจริตชน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ณ วัดป่าหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี