สพม.20 ร่วมพิธีเปิดกีฬา “สพฐ.เกมส์“ ภาคอีสาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมพิธีเปิดกีฬา “สพฐ.เกมส์”ปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขัน ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ได้ให้กำลังใจนักกีฬาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมพิธีเปิดกีฬา “สพฐ.เกมส์”ปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขัน ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ได้ให้กำลังใจนักกีฬาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย