สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้พบปะปฐมนิเทศข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตามประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่ ๗  จำนวน ๒๗ ราย  โดยมีนายนำพล รมพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายอดิศักดิ์ สงกรานต์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒