สพป.ชัยนาท จัดประชุมในกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community : PLC)

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมในกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community : PLC) หัวข้อเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริต ผ่านการบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.ชัยนาท       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา นำเสนอข้อมูลเว็บไซต์ สพป.ชัยนาท              โดยนายฉัตรพงศ์ เพชรบูรณิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย แอดมิน ทุกกลุ่ม/หน่วย