รักษาราชการ ผอ.สพป.ปข.1 ตรวจเยี่ยมสนามการคัดเลือกพนักงานราชการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานสนามสอบการสรรหา และ เลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต และ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม รวม 10 อัตรา โดยในวัินนี้ นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ซึ่งมีผู้มีสิทธิสอบ รวมจำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ไปตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบ พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการ กลางและคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน ฯ ซึ่งมีผู้สิทธิเข้ารับการสรรหา รวมกว่า 50 คน  ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

    

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่