สพป.ระยอง เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.เพื่อพัฒนาการศึกษา รอบ 1 ปี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง  เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู นักเรียน และบุคลากร สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจาก นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ นายวสันต์ นาวเหนียว อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นายวิชัย พวงภาคีศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนายสุพรรณ หารธุจิต ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  นายอัมพล หันทะยุง ผู้อำนวยการสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ณ ห้องแสงเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง