รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียน 2/2561

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา อินต๊ะกัน นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียน 2/2561 ณ โรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว จังหวัดน่าน