ประชุมคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก

29พย.61 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยในปีนี้ จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ในการประชุมวันนี้ ได้มีการปรึกษาหารือในการพิจารณาจัดสรรรงบประมาณในการใช้จ่ายของแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุม