สพม.10 คัดเลือกนักเรียนโควตา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควต้ารับตรงเขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2562 (TRCAS) รอบที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานกรรมการคัดเลือกนักเรียนโควตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2562 (TRCAS) รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10