โครงการติว O-Net / GAT-PAT วิชาคณิตศาสตร์ – วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6

สพม.10 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดโครงการติว O-Net / GAT-PAT วิชาคณิตศาสตร์ – วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  โดย ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการติว O-Net / GAT-PAT วิชาคณิตศาสตร์ – วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6  โดยมี คุณครูกิจนาโนชญ์ โรจนทรัยพ์ (ครูลิลลี่) และคณะ  ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก